Portal Rasmi Badan Pengawas SMK Lembah Keramat 20102011
Picture

VISI DAN MISI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMATVISI

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT GEMILANG MENJELANG  2011

MISI


  • mengasah potensi individu melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai murid yang berterusan.
  • memantapkan kualiti pengajaran dan pembelajaran demi menjana kecemerlangan murid.
  • mewujudkan lingkaran persekitaran yang kondusif.

VISI DAN MISI BADAN PENGAWAS SMK LEMBAH KERAMAT


VISI


DISIPLIN MEMPERKASAKAN SAHSIAH MENJELANG 2011

MISI


  • mengawal dan memperketatkan disiplin warga Sekolah Menengah Kebangsaan Lembah Keramat.
  • memantapkan lagi kredibiliti warga Sekolah Menengah Kebangsaan Lembah Keramat.
  • menjalankan pemantauan disiplin dari semasa ke semasa.