Portal Rasmi Badan Pengawas SMK Lembah Keramat 20102011
First Post! 10/25/2010
 
Start blogging by creating a new post. You can edit or delete me by clicking under the comments. You can also customize your sidebar by dragging in elements from the top bar.
 


Comments

Tue, 26 Oct 2010 06:35:45

Portal Rasmi Badan Pengawas SMKLK ini sedang masih dalam pembinaan.
Sebarang idea penambahbaikan berkenaan portal rasmi ini boleh diberi di ruang 'Aduan Guru/Murid'..

Terima kasih. - Admin Portal Badan Pengawas SMKLK

 Leave a Reply